Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

TASAVVUFTA MERAK ETTİĞİNİZ SORULARA CEVAPLAR

1 -Sağlam bir tasavvuf çizgisinde hangi özellikler bulunmalıdır? –  Bu sorunun tasavvuf konusundaki belirsizlikleri gidermek amacıyla sorulduğu anlaşılmaktadır. Bugün tasavvuf konusunda sapla saman...

Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ Kimdir?

Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ İzmit/Karaabdülbaki 1952 doğumlu. 1963’te Akmeşe Bölge İlkokulu’nu, 1970’te Adapazarı İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. Aynı yıl İzmit Sarımeşe Köyünde üç ay süreyle imam-hatiplik...

Makaleleri

Üç Z: Ziyâret – Ziyâfet – Zarâfet

Altınoluk Dergisi, 2011 – Temmuz, Sayı: 305, Sayfa: 007 ALTINOLUK: Muhterem hocam sizce zarif insanın üç özelliği nedir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ: Zarif insan duygusal zekâsı yüksek, kalbî hassâsiyeti gelişmiş...

İhlâs Terbiyesi

Altınoluk Dergisi, 2011 – Ocak, Sayı: 299, Sayfa: 008 İhlâs, her türlü şirk, bâtıl inanç ve kötü duygudan uzak durmak, kullukta riyâdan, beşerî ilişkilerde menfaat hesaplarından sakınmaktır. Özet ifâdesiyle ihlâs, Allah’a yönelişte sâdece...

Kulu İflasa Götüren Kul Hakkı

Altınoluk Dergisi, 2010 – Aralık, Sayı: 298, Sayfa: 011 Yüce dînimizin temel hedefi, insanların hem Allah ve insanlar ile, hem de diğer canlı-cansız varlıklar ve eşyâ ile ilişkisini “adl” üzere düzenlemektir. Kur’an’daki adl emriyle, her şeyi...

Afrika Gezi Notları: Neden Geç Kaldınız?

Altınoluk Dergisi, 2010 – Aralık, Sayı: 298, Sayfa: 046 Bugün adı sömürge ve açlıkla anılan Afrika kıtası, Müslümanların gönlüne asr-ı saâdette Bilâl-i Habeşi ve Habeş kralı Necâşi ile düşmüştü. Son birkaç yıldır Türkiye’nin siyâsî ve kültürel...

Takvâ Azığı ile Temiz Bir Hayât

Altınoluk Dergisi, 2010 – Ekim, Sayı: 296, Sayfa: 006 Ezel âleminden ebediyete doğru akıp giden insan hayâtının temel hedefi Rabb’ın rızâsına uygun bir kulluk gerçekleştirmektir. Hayât ile başlayıp ölümle sonuçlanan dünyâ yaşantısının en...

Eserleri

Aziz Mahmud Hüdayi

Anadolu’nun İslamlaşma ve aydınlanma sürecinin kahramanları gönül erleri denilen arifler ve sufilerdir. Amacımız gönül dünyamızı ve Anadolu’yu aydınlatan ariflerimizden birini tanıtmak ve onun örnek hayatı ile düşüncelerinden günümüz...

300 SORUDA TASAVVUFİ HAYAT

Tasavvuf; İslâmî hayâtı rûhânî ve rabbânî bir biçimde yaşama yolu, tezkiye ile ihsâna erme san’atıdır. Tasavvuf, adıyla olmasa bile muhtevâsı ve kavramlarıyla Kur’an’da var olan bir ilim, Allah Rasûlü’nün hayâtında var olan bir hâl ve kurumdur...

MARIFETULLAH

İnsanlığın varoluş sırrı mârifet ve muhabbettir. Allah Teâlâ, mârifetine; bilinmek ve tanınmasına muhabbet edince varlık âlemini yaratmıştır. Varoluşu îzâh eden ve kısaca “kenz-i mahfî” olarak bilinen kutsî hadîste anlatılan Allah Teâlâ’nın murâd-ı...

ÇAĞLARI AŞAN MEVLÂNÂ ÇAĞRISI

Mevlânâ bir çağrı insanıdır. Halkı Hakk’a, aşka, hoşgörüye, gönül inşâsına ve en önemlisi ümîde çağırmaktadır. Onun bu çağrısının yılları aşarak eskimeden, pörsümeden, bozulmadan ve bayatlamadan günümüze ulaşması, onun çağırdığı şeyin solmayan bir...