Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ Kimdir?

Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ

İzmit/Karaabdülbaki 1952 doğumlu. 1963’te Akmeşe Bölge İlkokulu’nu, 1970’te Adapazarı İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. Aynı yıl İzmit Sarımeşe Köyünde üç ay süreyle imam-hatiplik yaptı. 1974’te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. 1974-77 yılları arasında Bakırköy Şenlikköy Ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi’nde meslek dersleri öğretmenliği ve müdür yardımcılığı yaptı. Kasım 1976’da açılan asistanlık imtihanını kazandı ve 01 Şubat 1977’de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Tasavvuf ve Tarihi asistanı olarak göreve başladı. Vatani görevini Mart-Temmuz 1981’de Burdur’da kısa dönem olarak tamamladı. Mayıs 1983’te Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Doktor” unvanını kazandı. Aynı yıl M.Ü.İlahiyat Fakültesinde “Yardımcı Doçent” oldu. 1986-1987 yılları arasında bir yıl süreyle sahasında araştırmalar yapmak ve incelemelerde bulunmak üzere Mısır’a gitti. 1989’da “Doçent”, 1996’da “Profesör” oldu.

Neşredilmiş otuz kadar eseri, muhtelif dergilerde yayınlanmış makaleleri, ansiklopedi maddeleri, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli bilimsel toplantılarda sunulmuş pek çok tebliğleri bulunmaktadır. Eserlerinden ve makalelerinden bir kısmı İngilizce, Rusça, İtalyanca, Macarca ve Arnavutça’ya tercüme edilmiş, Kazak ve Azeri dillerine uyarlanmıştır.

30 Aralık 2010 tarihinde yaklaşık 34 yıl görev yaptığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeliğinden T.C. Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atandı. Altı yıl bu görevde kaldı. 12 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Müftüsü olarak görevlendirildi. 05.07.2019 tarihinde yaş haddinden emekli oldu.

01.09.2019 Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’ne önce öğretim üyesi, ardından 20 Eylül’de dekan olarak atandı, halen bu görevini sürdürmektedir. Evli ve beş çocuk babasıdır.

ESERLERİ

 1. Telifler
 2. Azîz Mahmûd Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı
 3. Tasavvufî Hadis Şerhleri
 4. Peygamberimiz ve Günlük Hayatı
 5. Nefs Terbiyesinde Açlık ve Az Yemek
 6. Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar
 7. Gönül Erleri 1-2
 8. Altın Silsile
 9. Tasavvuf Meseleleri
 10. Rûhânî Hayat
 11. Tasavvufî Bakış
 12. Gönül Penceresinden
 13. Dinle Neyden – Mesnevî Sohbetleri
 14. Çağları Aşan Mevlânâ Çağrısı
 15. Marifetullah
 16. 300 Soruda Tasavvufi Hayat
 17. Aziz Mahmud Hüdâyî (DİB Yayını)

 

 1. Tercümeler
 2. Delilleriyle Marifet Yolu/Ahmed er-Rifâî’den
 3. İlim, Amel, Seyr u Sülûk/Aziz Mahmud Hüdâyî’den
 4. Tasavvufun Esasları/Avârif Tercümesi (İrfan Gündüz ile birlikte)/Sühreverdî’den
 5. İslâm Tasavvufu/el-Luma’ Tercümesi/Serrâc’dan
 6. Rûhu’l-beyân/Bursevî’den I. c
 7. Kırk Hadis Şerhi Metin ve Tercüme/Konevî’den

 

 1. Neşrettikleri
 2. İman Hakikatleri Etrafında Suallere Cevaplar/İsmail Fennî Ertuğrul
 3. Mektûbât/M. Esad Erbîlî (İrfan Gündüz ile birlikte)
 4. Rûhu’l-beyân/Bursevî’den I-XIII. Cildler
 5. Uluslararası Aziz Mahmud Hüdâyî Sempozyumu I-II, İstanbul 2005
 6. Örnek Metinlerle Tasavvuf Klasikleri 2014
 7. Aziz Mahmud Hüdayi Divanı (DİB Yayını)
 8. Âşıklar Tabibi Aziz Mahmud Hüdayi (Söyleşi-Sadık Yalsızuçanlar)