Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

MAKALELERİ

Üç Z: Ziyâret – Ziyâfet – Zarâfet

Altınoluk Dergisi, 2011 – Temmuz, Sayı: 305, Sayfa: 007 ALTINOLUK: Muhterem hocam sizce zarif insanın üç özelliği nedir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ: Zarif insan duygusal zekâsı yüksek, kalbî hassâsiyeti gelişmiş...

İhlâs Terbiyesi

Altınoluk Dergisi, 2011 – Ocak, Sayı: 299, Sayfa: 008 İhlâs, her türlü şirk, bâtıl inanç ve kötü duygudan uzak durmak, kullukta riyâdan, beşerî ilişkilerde menfaat hesaplarından sakınmaktır. Özet ifâdesiyle ihlâs, Allah’a yönelişte sâdece...

Kulu İflasa Götüren Kul Hakkı

Altınoluk Dergisi, 2010 – Aralık, Sayı: 298, Sayfa: 011 Yüce dînimizin temel hedefi, insanların hem Allah ve insanlar ile, hem de diğer canlı-cansız varlıklar ve eşyâ ile ilişkisini “adl” üzere düzenlemektir. Kur’an’daki adl emriyle, her şeyi...

Afrika Gezi Notları: Neden Geç Kaldınız?

Altınoluk Dergisi, 2010 – Aralık, Sayı: 298, Sayfa: 046 Bugün adı sömürge ve açlıkla anılan Afrika kıtası, Müslümanların gönlüne asr-ı saâdette Bilâl-i Habeşi ve Habeş kralı Necâşi ile düşmüştü. Son birkaç yıldır Türkiye’nin siyâsî ve kültürel...

Takvâ Azığı ile Temiz Bir Hayât

Altınoluk Dergisi, 2010 – Ekim, Sayı: 296, Sayfa: 006 Ezel âleminden ebediyete doğru akıp giden insan hayâtının temel hedefi Rabb’ın rızâsına uygun bir kulluk gerçekleştirmektir. Hayât ile başlayıp ölümle sonuçlanan dünyâ yaşantısının en...

Tevhid Bilinci ile Yaşamak

Altınoluk Dergisi, 2010 – Eylül, Sayı: 295, Sayfa: 006 Tevhîd, bir inanç ve düşünce sistemi olmanın ötesinde bir hayât tarzı ve yaşama biçimidir. Allah’ın birliğine, ahadiyyet ve vahdâniyyetine inanmak, tevhîdin ilk esâsıdır. Tevhîd aynı...

Kur’ân’ı Anlamak ve Yaşamak

Altınoluk Dergisi, 2010 – Ağustos, Sayı: 294, Sayfa: 010 Allah katından kitaplar indirilişinde ilk maksad, ilâhî mesajın anlaşılması, ikincisi yaşanmasıdır. Kur’ân-ı Kerîm’de geçmiş kavimlerin ve özellikle de İsrailoğullarının Hak katından...