Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

MAKALELERİ

MUHAMMEDÎ AHLAK

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ “Gerçekten Sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin.”[1] Neydi Allah Rasulü’nün ahlakı? Hayat arkadaşlarından dinleyelim: Hz. Aişe der ki: “O’nun ahlakı Kur’an’dı.” Hz. Hatice; ilk vahiy...

Üç Z: Ziyâret – Ziyâfet – Zarâfet

Altınoluk Dergisi, 2011 – Temmuz, Sayı: 305, Sayfa: 007 ALTINOLUK: Muhterem hocam sizce zarif insanın üç özelliği nedir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ: Zarif insan duygusal zekâsı...

İhlâs Terbiyesi

Altınoluk Dergisi, 2011 – Ocak, Sayı: 299, Sayfa: 008 İhlâs, her türlü şirk, bâtıl inanç ve kötü duygudan uzak durmak, kullukta riyâdan, beşerî ilişkilerde menfaat hesaplarından sakınmaktır. Özet ifâdesiyle ihlâs...

Kulu İflasa Götüren Kul Hakkı

Altınoluk Dergisi, 2010 – Aralık, Sayı: 298, Sayfa: 011 Yüce dînimizin temel hedefi, insanların hem Allah ve insanlar ile, hem de diğer canlı-cansız varlıklar ve eşyâ ile ilişkisini “adl” üzere düzenlemektir...

Afrika Gezi Notları: Neden Geç Kaldınız?

Altınoluk Dergisi, 2010 – Aralık, Sayı: 298, Sayfa: 046 Bugün adı sömürge ve açlıkla anılan Afrika kıtası, Müslümanların gönlüne asr-ı saâdette Bilâl-i Habeşi ve Habeş kralı Necâşi ile düşmüştü. Son birkaç yıldır...

Takvâ Azığı ile Temiz Bir Hayât

Altınoluk Dergisi, 2010 – Ekim, Sayı: 296, Sayfa: 006 Ezel âleminden ebediyete doğru akıp giden insan hayâtının temel hedefi Rabb’ın rızâsına uygun bir kulluk gerçekleştirmektir. Hayât ile başlayıp ölümle...

Tevhid Bilinci ile Yaşamak

Altınoluk Dergisi, 2010 – Eylül, Sayı: 295, Sayfa: 006 Tevhîd, bir inanç ve düşünce sistemi olmanın ötesinde bir hayât tarzı ve yaşama biçimidir. Allah’ın birliğine, ahadiyyet ve vahdâniyyetine inanmak, tevhîdin...