Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

RAMAZAN İKLİMİNDE FARKINDALIK BİLİNCİ ve KOMŞULUK

Ramazan iklimi hem Kur’an ve oruç, hem merhamet ve şefkat, hem de af ve gufran ayıdır. Ramazan, Kur’an’ın nâzil olmaya başladığı, İslâm’ın beş temel esasından orucun farz kılındığı, merhamet duygularının...

Konferansları

Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ‘ın tüm konferansları ve metinleri için tıklayınız.

TASAVVUFTA MERAK ETTİĞİNİZ SORULARA CEVAPLAR

1 -Sağlam bir tasavvuf çizgisinde hangi özellikler bulunmalıdır? –  Bu sorunun tasavvuf konusundaki belirsizlikleri gidermek amacıyla sorulduğu anlaşılmaktadır. Bugün tasavvuf konusunda sapla saman...

Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ Kimdir?

Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ İzmit/Karaabdülbaki 1952 doğumlu. 1963’te Akmeşe Bölge İlkokulu’nu, 1970’te Adapazarı İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. Aynı yıl İzmit Sarımeşe Köyünde üç ay süreyle imam-hatiplik...

Kur’ân’ı Anlamak ve Yaşamak

Altınoluk Dergisi, 2010 – Ağustos, Sayı: 294, Sayfa: 010 Allah katından kitaplar indirilişinde ilk maksad, ilâhî mesajın anlaşılması, ikincisi yaşanmasıdır. Kur’ân-ı Kerîm’de geçmiş kavimlerin ve özellikle de...

Gönüllere Rahmet Terbiyesi

2010 – Haziran, Sayı: 292, Sayfa: 006 Rahmân ve Rahîm isimlerinin sâhibi olan Allah Teâlâ’nın rahmeti âmm/genel ve hâss/özel olmak üzere iki türlüdür. Genel rahmet Allah’ın Rahmân isminin gereği olarak bu âlemdeki...

Zikir ile Kullukta Takvâya Ermek

Altınoluk Dergisi, 2010 – Mayis, Sayı: 291, Sayfa: 011 İnsanın mayası kulluk, kulluğun zirve noktası Hakk’a dostluk; yâni velâyet ile Allah’a yakınlığa erebilmektir. İnsan bu dünyâda kendisini kuşatan kaygı ve...

Kur’an’ın Nebi’nin Kalbine İndirilişi

Altınoluk Dergisi, 2010 – Nisan, Sayı: 290, Sayfa: 005 610 yılında Mekke Nûr Dağı’ndaki Hira mağarasında Cebrâil’in getirdiği “oku” emri ile başlayan Kur’an vahyi, yeni bir doğuş, insânî bir varoluş ve câhiliyeden...

Müstakîm Olursan Mahcûb Olmazsın

2010 – Mart, Sayı: 289, Sayfa: 006 İstikâmette dikey; yâni yukarı doğru bir hareketlilik vardır. Çünkü istikâmette kıyâm için ayağa kalkma irâdesi ve amele yöneliş söz konusudur. Müstakîm olmak, istikâmet üzere...

Gaflet Girdabı

Altınoluk Dergisi, 2010 – Subat, Sayı: 288, Sayfa: 008 Kulun Allah ile ilişkisi zikir ve gaflet arasında gidip gelen bir çizgidedir. Gaflet unutmak, zikir ise unutmamak; yâni hatırda tutmak demektir. İnsandan...

Îmân Ekseninde Sevgi ve Kardeşlik

Altınoluk Dergisi, 2010 – Ocak, Sayı: 287, Sayfa: 008 İslâm, içtimâî organizmayı îmân ekseninde sevgi ve kardeşlik zemînine oturan bir yapı olarak sunar. İslâmî telâkkîye göre bir Müslümanın nihâî hedefi olan...