Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

MAKALELERİ

Kur’ân’ı Anlamak ve Yaşamak

Altınoluk Dergisi, 2010 – Ağustos, Sayı: 294, Sayfa: 010 Allah katından kitaplar indirilişinde ilk maksad, ilâhî mesajın anlaşılması, ikincisi yaşanmasıdır. Kur’ân-ı Kerîm’de geçmiş kavimlerin ve özellikle de...

Gönüllere Rahmet Terbiyesi

2010 – Haziran, Sayı: 292, Sayfa: 006 Rahmân ve Rahîm isimlerinin sâhibi olan Allah Teâlâ’nın rahmeti âmm/genel ve hâss/özel olmak üzere iki türlüdür. Genel rahmet Allah’ın Rahmân isminin gereği olarak bu âlemdeki...

Zikir ile Kullukta Takvâya Ermek

Altınoluk Dergisi, 2010 – Mayis, Sayı: 291, Sayfa: 011 İnsanın mayası kulluk, kulluğun zirve noktası Hakk’a dostluk; yâni velâyet ile Allah’a yakınlığa erebilmektir. İnsan bu dünyâda kendisini kuşatan kaygı ve...

Kur’an’ın Nebi’nin Kalbine İndirilişi

Altınoluk Dergisi, 2010 – Nisan, Sayı: 290, Sayfa: 005 610 yılında Mekke Nûr Dağı’ndaki Hira mağarasında Cebrâil’in getirdiği “oku” emri ile başlayan Kur’an vahyi, yeni bir doğuş, insânî bir varoluş ve câhiliyeden...

Müstakîm Olursan Mahcûb Olmazsın

2010 – Mart, Sayı: 289, Sayfa: 006 İstikâmette dikey; yâni yukarı doğru bir hareketlilik vardır. Çünkü istikâmette kıyâm için ayağa kalkma irâdesi ve amele yöneliş söz konusudur. Müstakîm olmak, istikâmet üzere...

Gaflet Girdabı

Altınoluk Dergisi, 2010 – Subat, Sayı: 288, Sayfa: 008 Kulun Allah ile ilişkisi zikir ve gaflet arasında gidip gelen bir çizgidedir. Gaflet unutmak, zikir ise unutmamak; yâni hatırda tutmak demektir. İnsandan...

Îmân Ekseninde Sevgi ve Kardeşlik

Altınoluk Dergisi, 2010 – Ocak, Sayı: 287, Sayfa: 008 İslâm, içtimâî organizmayı îmân ekseninde sevgi ve kardeşlik zemînine oturan bir yapı olarak sunar. İslâmî telâkkîye göre bir Müslümanın nihâî hedefi olan...