Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

TEBLİĞLERİ

DİN ADAMI ALGISINDA İDEAL MODEL

GİRİŞ Tanım ve Târihî Süreç Din adamı, dînî hayâtı Kur’an ve sünnet çizgisinde yaşamada topluma rehberlik ile dîni temsîl hizmeti veren imâm-hatib, vâiz, müezzin ve müftü gibi sıfatlarla anılan diyânet teşkilatı...

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ / ARAPÇA TEBLİĞ

مؤسس الطريقة الجلوتية عزيز محمود الهدائي مدرسا ومرشدا القسم الأول: حياته وشخصيته ومؤلفاته اسمه الكامل: محمود بن فضل الله بن محمود، وعزيز صفته، والهدائي مخلصه في أشعاره. ونسبته أولا القوجحصاري، لأنّه ولد في قوجحصار في...

FUZÛLÎ’NİN SU KASÎDESİ’NDE SEVGİ

Fuzûlî’nin Su Kasîdesi’ni incelediğimiz bu tebliğimizde önce tasavvufî düşüncedeki aşk ve sevginin hangi zemine oturduğuna işâret etmek, ardından Su Kasîdesi’ndeki sevgiyi anlatmak gerekmektedir. Bu yüzden  biz de...

DİN ŞURASI

Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ: Çok teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Bugün gerçekten hepimizin geleceği gözümüzün önüne konuldu. Belki bu yüzden biraz da duygusallaştık. Bir, iki söz söyleme ihtiyacı...

ÂİLEDE SÜKÛN, MEVEDDET VE RAHMET

Toplum içinde âile, insan organizmasındaki hücreye benzer. Nasıl beden milyonlarca hücreden meydana geliyorsa toplum da hücre mesâbesindeki milyonlarca âileden oluşur. Nasıl bedenin sağlığı, hücrelerin sıhhati ve...