Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

TEBLİĞLERİ

DİN ADAMI ALGISINDA İDEAL MODEL

GİRİŞ Tanım ve Târihî Süreç Din adamı, dînî hayâtı Kur’an ve sünnet çizgisinde yaşamada topluma rehberlik ile dîni temsîl hizmeti veren imâm-hatib, vâiz, müezzin ve müftü gibi sıfatlarla anılan diyânet teşkilatı mensûblarının ortak adıdır. İslâm...

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ / ARAPÇA TEBLİĞ

مؤسس الطريقة الجلوتية عزيز محمود الهدائي مدرسا ومرشدا القسم الأول: حياته وشخصيته ومؤلفاته اسمه الكامل: محمود بن فضل الله بن محمود، وعزيز صفته، والهدائي مخلصه في أشعاره. ونسبته أولا القوجحصاري، لأنّه ولد في قوجحصار في نواحي أنقرة سنة 948 هـ/ 1541 م...

FUZÛLÎ’NİN SU KASÎDESİ’NDE SEVGİ

Fuzûlî’nin Su Kasîdesi’ni incelediğimiz bu tebliğimizde önce tasavvufî düşüncedeki aşk ve sevginin hangi zemine oturduğuna işâret etmek, ardından Su Kasîdesi’ndeki sevgiyi anlatmak gerekmektedir. Bu yüzden  biz de tebliğimizi üç bölüm hâlinde...

DİN ŞURASI

Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ: Çok teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Bugün gerçekten hepimizin geleceği gözümüzün önüne konuldu. Belki bu yüzden biraz da duygusallaştık. Bir, iki söz söyleme ihtiyacı hissettim ben de izin verirseniz...

İGEDER ÖĞRETMENLER SEMPOZYUMU AÇILIŞ KONUŞMASI

Değerli meslektaşlarım, eğitim dünyâmızın adsız kahramanları! İGEDER’in düzenlemiş olduğu böyle bir sempozyumda sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Eğitimin ve eğitimcinin, gündemin aşağılarına düştüğü günümüzde sizlerin onu gündemimize almanız...

BULGARİSTAN’DAN YETİŞEN MÜELLİF ve MUTASAVVIFLAR

GİRİŞ Bulgaristan’daki Türk-Müslüman nüfus varlığı Osmanlılardan önceki dönemlere kadar uzanmaktadır. Polonyalı Türkolog Tadausz Kowalski, XX. Yüzyılda Kuzeydoğu Bulgaristan’da konuşulan Türkçe’den yola çıkarak bu bölgede bir grup Kuzey Türkünün...

ÂİLEDE SÜKÛN, MEVEDDET VE RAHMET

Toplum içinde âile, insan organizmasındaki hücreye benzer. Nasıl beden milyonlarca hücreden meydana geliyorsa toplum da hücre mesâbesindeki milyonlarca âileden oluşur. Nasıl bedenin sağlığı, hücrelerin sıhhati ve yenilenmesiyle yakından alâkalıysa...