Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

MAKALELERİ

Gönüllere Rahmet Terbiyesi

2010 – Haziran, Sayı: 292, Sayfa: 006 Rahmân ve Rahîm isimlerinin sâhibi olan Allah Teâlâ’nın rahmeti âmm/genel ve hâss/özel olmak üzere iki türlüdür. Genel rahmet Allah’ın Rahmân isminin gereği olarak bu âlemdeki inanan-inanmayan bütün...

Zikir ile Kullukta Takvâya Ermek

Altınoluk Dergisi, 2010 – Mayis, Sayı: 291, Sayfa: 011 İnsanın mayası kulluk, kulluğun zirve noktası Hakk’a dostluk; yâni velâyet ile Allah’a yakınlığa erebilmektir. İnsan bu dünyâda kendisini kuşatan kaygı ve korkulardan kurtulmak ve öbür...

Kur’an’ın Nebi’nin Kalbine İndirilişi

Altınoluk Dergisi, 2010 – Nisan, Sayı: 290, Sayfa: 005 610 yılında Mekke Nûr Dağı’ndaki Hira mağarasında Cebrâil’in getirdiği “oku” emri ile başlayan Kur’an vahyi, yeni bir doğuş, insânî bir varoluş ve câhiliyeden kurtuluştu. Allah, ilk vahyi...

Müstakîm Olursan Mahcûb Olmazsın

2010 – Mart, Sayı: 289, Sayfa: 006 İstikâmette dikey; yâni yukarı doğru bir hareketlilik vardır. Çünkü istikâmette kıyâm için ayağa kalkma irâdesi ve amele yöneliş söz konusudur. Müstakîm olmak, istikâmet üzere hareketin sürekliliğidir. Sırât...

Gaflet Girdabı

Altınoluk Dergisi, 2010 – Subat, Sayı: 288, Sayfa: 008 Kulun Allah ile ilişkisi zikir ve gaflet arasında gidip gelen bir çizgidedir. Gaflet unutmak, zikir ise unutmamak; yâni hatırda tutmak demektir. İnsandan istenen ve beklenen Allah’ı ve...

Îmân Ekseninde Sevgi ve Kardeşlik

Altınoluk Dergisi, 2010 – Ocak, Sayı: 287, Sayfa: 008 İslâm, içtimâî organizmayı îmân ekseninde sevgi ve kardeşlik zemînine oturan bir yapı olarak sunar. İslâmî telâkkîye göre bir Müslümanın nihâî hedefi olan “cennete girmenin yolu” sevgi ve...

Takvâ ile İhsan Arasında Allah ile Olmak

Altınoluk Dergisi, 2009 – Aralik, Sayı: 286, Sayfa: 007 İslâm’ın nihâî gâyesi insanların hem Allah ile, hem insanlarla, hem de dünyâ ile ilişkisini düzenlemektir. Bir bakıma Allah’a kulluk şuurunu insan hayâtına hâkim kılmaktır. İnsanoğlu...