Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

KONFERANSLARI

KUR’AN’DA KAVL / SÖZ ÇEŞİTLERİ

KUR’AN’DA KAVL / SÖZ ÇEŞİTLERİ

Kur’an’da geçen söz çeşitlerini iyi ve kötü olmak üzere iki grupta tasnif etmek mümkündür. A- Kur’an’da Ma’ruf/İyi Sözle İlgili Kavramlar ve Âyetler Kur’an’da mâruf/iyi söz ile ilgili dokuz kelime kullanılmıştır: 1...

EĞİTİM ve YÖNETİM

EĞİTİM ve YÖNETİM

Nureddin Topçu merhum, insandaki 3K formülü ile karın, kafa ve kalbin ihtiyaçlarına vurgu yapar. İnsanda 3K’nın tekâbül ettiği üç önemli ihtiyaç vardır: 1- Karın/beslenme ve gıda, 2- Kafa/bilgi ve öğrenme, 3...

BERAT KANDİLİ

BERAT KANDİLİ

Tarih boyunca kutsallığın zamana, mekâna ve insanlara izâfe edilmesi husûsu hep tartışılagelmiştir. Zaman, mekân, insan ve eşyada mutlak anlamda kutsallık söz konusu değildir. Ancak bazı sebep ve hikmetlere bağlı olarak...

MUALLİM OLMAK

MUALLİM OLMAK

Değerli meslektaşlarım, eğitim dünyâmızın adsız kahramanları! Sizler dünyânın en değerli işini yapıyor, en değerli mesleğini icrâ ediyorsunuz. Çünkü eğitim, öğretim ve öğretmenlik her şeyden önce ilâhî, melekî ve nebevî...