Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

TASAVVUFÎ BAKIŞ

Tasavvuf hem İslâm’ı Nebevî modele göre yaşama biçimi, hem de hâdiseleri ve kainatı yorumlama şeklidir.
Tasavvuf amelî boyutu ile İslâm’ı özellik ve güzelliğiyle yaşamayı temin eder. Fikrî ve teorik cephesiyle kainat olaylarını incelikleriyle idrak etmeyi sağlar. Bu yüzden ferdî hayatın özünde olduğu kadar sosyal hayatın özünde de vardır….