Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

İMAN HAKİKATLERİ ETRAFINDA SUALLERE CEVAPLAR/İSMAİL FENNÎ ERTUĞRUL

Son devrin mûtebahhir alimlerinden İsmail Fenni efendi (1855-1946) kalemini daha ziyade ‘İman Hakitakleri’ etrafında kullanmıştır. İşte bu sebeplerdir ki; onun ilk tab’ı Latin Harfleriyle ve ‘Küçük Kitapta Büyük Mevzular’ ünvanı ile yapılmış bulunan bu eserini yeniden neşrederken onu mevzuuna daha uygun bir surette ‘İman Hakikatleri etrafında Suallere Cevaplar’ tarzında isimlendirdik.