Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

KONFERANSLARI

İSLÂM TASAVVUFU

Tasavvuf, İslâmî hayatın ve kültürün bir parçasıdır. Ortaya çıkışından bu yana dâima ilgi odağı olmuştur. Bugün de gerek düşünce sistemi olarak, gerekse hayat tarzı ve terbiye biçimi olarak hem ilgi çekmekte, hem de çeşitli tartışmalara konu...

İNCİNMEYEN ve İNCİTMEYEN PEYGAMBER

İnsânî ilişkilerin nîrengi noktası, karşısındakinin farkına varmak ve onun da insan olduğu duygusuna ermektir. Sadece “kendi” merkezli yaşamak, “ben merkezli” düşünmek ve karşısındakileri hiçe sayıp görmezden gelmek insânî ilişkilerin en önemli zaaf...

DİN HİZMETİNDE GÖNÜLLÜLÜK

Din hizmeti nebevî bir hizmettir. Yeryüzünün ilk din muallimleri ve hâdimleri peygamberlerdir. Bütün peygamberler ve özellikle Peygamberimiz Efendimiz bu şerefli hizmeti hayâtlarında hakkıyla yapmışlar ve bunu bir emânet olarak vârislerine...

HOŞGÖRÜ PEYGAMBERİ

Hoşgörü bizim kültürümüzün ve toplumumuzun çok iyi tanıdığı bir kavramdır. Ancak uzunca bir süreden beri onu unutmuştuk. Bugün onu yeniden gündemimize taşırken nereye oturtacağımıza bir türlü karar veremiyoruz. Kimileri onu alabildiğine geniş...

ŞEFKAT VE MERHAMET PEYGAMBERİ

Kur’an’da 114 yerde tekrarlanan besmelede Allah’ın sürekli vurgu yapılan iki ismi vardır: Rahmân ve Rahîm. Varlık var oluşunu Rahmân’ın eseri olan rahmet ve merhamete borçlu olduğu gibi devamını da O’nun şefkatine borçludur. Kâinatın düzeni sevgiye...

GÖNÜL ERLERİ

Kur’anda “Kendileri için hiç bir korku ve hüznün bulunmadığı”[1] bildirilen evliyâullahdır. Gönül erleri, hadis-i şerifte: “Yüzlerine bakanlara Allah’ı hatırlattığı” anlatılan ricâlullahdır. Gönül erleri, muhabbet ve...

SİLSİLE VE MÂNEVÎ NESEB

Tasavvufî terbiye, bir ara­da bulunma (sohbet) ve in’ikâs yoluyla gerçekleş­tiği, hal ve duyguların yansıma ve transferi demek oldu­ğu için mürşid ve rehbere ihtiyaç göstermektedir. Bu ilmin, Hz. Pey­gamberin mânevî ve rûhânî otori­tesinin...

ALLAH DOSTLARI

Allah dostları Kur’an’da “Kendileri için hiç bir korku ve hüznün bulunmadığı”[1] bildirilen evliyâullahdır. Allah dostu olmanın iki temel özelliği âyetin devamında: “Onlar îman eden ve takvâ üzere bulunanlardır” buyurularak îman ve...