Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

KONFERANSLARI

MİSYON ve VİZYONUMUZ

Toplumda din ve din adamlarının konumu sütün içindeki laktoz gibidir. Nasıl sütün içinden laktozu alırsanız geriye su kalırsa toplumdan da dîni değerleri ve din hâdimlerini alırsanız aynı şey olur. Toplumda din ve din adamlarının konumu sütün...

İSTİKÂMET

1- Allah’a karşı kullukta ihsân ve takvâ üzere olmak, اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰۤئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّت۪ي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿30﴾...

VÂİZ ve REHBER VÂİZİN VASIFLARI

Vâizlik söz ve öz ile gönül inşâ ustalığıdır. Çünkü irşâd sesleri ancak pırlanta kelimelerle ifade edildiği zaman gönüllerde mâkes bulur. İrşâdın sıradan sözlerle değil; rûha tesir edecek güzel, hikmetli, edebî ve titizlikle seçilmiş belîğ...

REGÂİB ve ÜÇ AYLAR

Allah’ın zamanlar içinde mukaddes kıldıklarında biri de; üç aylar diye bilinen “Receb, Şaban ve Ramazan” aylarıdır. Üç ayların gelişi, yeniden derin bir tefekkürün, esaslı bir murakabenin ve kapsamlı bir nefis muhasebesinin yapılması için mühim bir...

KUR’AN’DA KAVL / SÖZ ÇEŞİTLERİ

Kur’an’da geçen söz çeşitlerini iyi ve kötü olmak üzere iki grupta tasnif etmek mümkündür. A- Kur’an’da Ma’ruf/İyi Sözle İlgili Kavramlar ve Âyetler Kur’an’da mâruf/iyi söz ile ilgili dokuz kelime kullanılmıştır: 1- Kavlün ma’rûf: Genel kabullere...

EĞİTİM ve YÖNETİM

Nureddin Topçu merhum, insandaki 3K formülü ile karın, kafa ve kalbin ihtiyaçlarına vurgu yapar. İnsanda 3K’nın tekâbül ettiği üç önemli ihtiyaç vardır: 1- Karın/beslenme ve gıda, 2- Kafa/bilgi ve öğrenme, 3- Kalb/manevi terbiye ve eğitim. Nureddin...

BERAT KANDİLİ

Tarih boyunca kutsallığın zamana, mekâna ve insanlara izâfe edilmesi husûsu hep tartışılagelmiştir. Zaman, mekân, insan ve eşyada mutlak anlamda kutsallık söz konusu değildir. Ancak bazı sebep ve hikmetlere bağlı olarak Kur’an’ın zaman, mekân ve...

MUALLİM OLMAK

Değerli meslektaşlarım, eğitim dünyâmızın adsız kahramanları! Sizler dünyânın en değerli işini yapıyor, en değerli mesleğini icrâ ediyorsunuz. Çünkü eğitim, öğretim ve öğretmenlik her şeyden önce ilâhî, melekî ve nebevî bir iştir… Değerli...