Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

İSLÂM TASAVVUFU/EL-LUMA TERCÜMESİ

Ebu Nasr Serrac Tusi’nin el-Lüma’ adlı eserinin, tasavvufla ilgili soru ve cevaplar ilaveli tercümesi.
Sufi, yaşlılar için iyi bir evlad, çocuklar için müşfik bir baba olmalıdır. Hatta Allah’ın bütün yaratıklarına karşı böyle davranmalıdır. Onların dertleriyle dertlenmeli, musibetlerine üzülmeli, eziyetlerine katlanmalıdır. Allah’ın sadık müridlerden muradı ilahisi şudur: “Allah’ın kendilerine şefkatle muamele buyurması gibi, onlar da Allah’ın yaratıklarına karşı şefkatle muamele etsinler. Nebilerin ve sıddıkların, velilerin ve Allah dostlarının adab ve ahlakıyla ahlaklansınlar. Ta ki bu suretle Allah’la aralarındaki perde kalksın.” Bu perdenin kalkması, onların bu adaba bağlılıklarına, bu ahlak ile ahlaklanmalarına, Allah’dan yardım dileyip O’na güvenmelerine ve O’ndan razı olmalarına bağlıdır.