Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

ALTIN SİLSİLE

Sevgili Peygamberimiz, Ben sizin babanız makamındayım buyurmuş. Bu nebevî müjde ile İslam ümmeti büyük bir aileye benzetilir. Nitekim ehl-i tarîk denilen gönül alemi hassas insanların mensubiyet duygusu, hadis-i şerifteki ulvi bir bağ ile birbirine rabıtalıdır.
Tasavvuf erbabı söz konusu hadisi, şanına yaraşır bir nezahetle yorumlar. Ki o gelenekte şeyh efendi baba, onun eşi anne, müridler kendi aralarında ihvan (kardeşler) olarak anılır. İşte o kutlu an’anede soy kütüğü çok önemlidir. Ve bu manevi ailede Hz. Peygamber aleyhisselama kadar uzanan şecereye Altın Silsile denir… Sevgili Peygamberiz’den merhum üstaz Musa Topbaş’a kadar uzanan silsile-i şerifteki hazerâtın hayatlarına dair öz ve özet bilgileri bu kitapta bulabilirsiniz.