Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

Entertainment

Food & Drinks

KIRK HADİS ŞERHİ VE TERCÜMESİ

Yirmi yıl önce (Mart 1988) Konya’da gerçekleştirilen I. Konevî Sempozyumu’na, “Konevî’nin Hadîs-i Erbaîn’i” başlıklı bir tebliğle katılmıştım. Daha sonra Tasavvufî Hadîs Şerhleri ve Konevî’nin Kırk Hadîs Şerhi adlı eseri yayınladım (İstanbul 1990, M...

RÛHU’L-BEYÂN/BURSEVÎ’DEN I. C

Rûhu’l-Beyân, tasavvufî tefsir olarak haklı bir şöhrete sahiptir. Gerçi Rûhu’l-Beyân sâdece tasavvufî bir tefsir değildir. Nitekim Rûhu’l-Beyân’da tefsir geleneğinin rivayet ve dirayet usûlleriyle, işâret denilen tasavvufî metodun üçü de vardır...

DELİLLERİYLE MARİFET YOLU/AHMED ER-RİFÂÎ’DEN

Zühd, Hak rızâsına yönelenlerin atacağı ilk adımdır. Zühdün esası, hikmetin başı olan ve Allah korkusu mânâsına gelen takvâ ile, her türlü hayrın merkezi demek olan,  ins ve cinnin peygamberi Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’e ittibâdır...

Lifestyle

300 SORUDA TASAVVUFİ HAYAT

Tasavvuf; İslâmî hayâtı rûhânî ve rabbânî bir biçimde yaşama yolu, tezkiye ile ihsâna erme san’atıdır. Tasavvuf, adıyla olmasa bile muhtevâsı ve kavramlarıyla Kur’an’da var olan bir ilim, Allah Rasûlü’nün hayâtında var olan bir hâl ve kurumdur...

MARIFETULLAH

İnsanlığın varoluş sırrı mârifet ve muhabbettir. Allah Teâlâ, mârifetine; bilinmek ve tanınmasına muhabbet edince varlık âlemini yaratmıştır. Varoluşu îzâh eden ve kısaca “kenz-i mahfî” olarak bilinen kutsî hadîste anlatılan Allah Teâlâ’nın murâd-ı...

ÇAĞLARI AŞAN MEVLÂNÂ ÇAĞRISI

Mevlânâ bir çağrı insanıdır. Halkı Hakk’a, aşka, hoşgörüye, gönül inşâsına ve en önemlisi ümîde çağırmaktadır. Onun bu çağrısının yılları aşarak eskimeden, pörsümeden, bozulmadan ve bayatlamadan günümüze ulaşması, onun çağırdığı şeyin solmayan bir...

GÖNÜL PENCERESİNDEN

Dîni tebliğ ve temsil dâvâsında olanların sıfat ve sorumlulukları bugün dünkünden çok daha büyük önem arzetmektedir. Dün ellerinde dîni temsil gücü bulunduranlar, arkalarında devletin müeyyide desteğine sâhiptiler. Bugün laik yapının geliştirdiği...

Latest articles

İLMİN HİLMLE BULUŞMASI LÂZIM

İSAR BÜLTENİ / Sayı: 3  Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Hüdayi Vakfı kurucularından, İSAR Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz ile Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının dinî eğitim sahasındaki hizmetleri, akademik...

DERGÂH DERGİSİ / RÖPORTAJ

“Ne sen bir kimseden incin, ne senden kimse incinsin” Derdi olmayan merhametli olamaz H. Kâmil Yılmaz: 1952’de İzmit/Karaabdülbaki’de doğdu. 1963’te Akmeşe Bölge İlkokulunu, 1970’te Adapazarı İmam-Hatip Lisesini bitirdi. Yüksek tahsilini 1974’te...