Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

Latest articles

Ebû Hâşim Sûfi

Ebû Hâşim Sûfi

Altınoluk Dergisi, 1986 – Haziran, Sayı: 004, Sayfa: 023 Adı Osman bin Şüreyk, künyesi Ebû Haşim, nisbesi el-Küfî,şöhreti es-Süfî’dir. Bağdadlı olduğunu söyleyen rivayetler varsa da, aslen Küfe’lidir. Bu yüzden el-Küfî diye...

Kur’ânî Tasavvuf

Kur’ânî Tasavvuf

Altınoluk Dergisi, 1998 – Agustos, Sayı: 150, Sayfa: 007 Bazılarınca iyi niyetli bir biçimde dînî hayatı bid’at, hurâfe ve İsrâiliyyat’tan temizlemek olarak görülen; bazılarınca Hz. Peygamber ve sünneti devre dışı bırakacak bir...

Mescidi Cennete Tercih Ederim

Mescidi Cennete Tercih Ederim

Altınoluk Dergisi, 1989 – Haziran, Sayı: 040, Sayfa: 029 Adı Muhammed bin İsmail, künyesi Ebû Abdullah, nisbesi el-Mağribi. Ebû’l Hüseyn Ali Ruzeyn el-Herevî’nin talebesi ve İbrahim bin şeyban ile İbrahim Havvas’ın üstadıdır...

Emir Külâl – Kuddise Sirruh

Emir Külâl – Kuddise Sirruh

Altınoluk Dergisi, 1992 – Haziran, Sayı: 076, Sayfa: 033 HİLYE-İ EMİR KÜLÂL Boyu uzun, kolları geniş ve uzunca idi. Kaşları çatık, gözleri keskindi. Esmer tenliydi. Sakalının beyazı azdı. Tevazu ehli ve yumuşak başlı idi. İtiraz ve inad nedir...

Ölüm Meleği İle Aynı Yastığa Başkoyarken…

Ölüm Meleği İle Aynı Yastığa Başkoyarken…

Altınoluk Dergisi, 1990 – Eylul, Sayı: 055, Sayfa: 030 İBN SEMMAK kuddise sirruh Adı Muhammed bin Sabih , künyesi Ebu’l-Abbas, İbn Semmak lakabıyla meşhur. İbn Semmak Balıkçıoğlu demektir. Belki de atalarından bu işle meşgul bulunanlar...

Gençlikteki İbadetsiz Günlerime Acıyorum

Gençlikteki İbadetsiz Günlerime Acıyorum

Altınoluk Dergisi, 1990 – Subat, Sayı: 048, Sayfa: 035 Adı Ahmed bin Muhammed, künyesi Ebu’l-Abbas, nisbesi Et-Tusî, şöhreti İbn Mesrük. Aslen Tus şehrinden, orada yetişti. Bağdat’ta yaşadı. Haris Muhasibi, Seriyy esSakatî ve...

Bâtın ve Bâtın İlmi

Bâtın ve Bâtın İlmi

Altınoluk Dergisi, 1989 – Haziran, Sayı: 040, Sayfa: 030 Bâtın; bir şeyin içi gözle görülmeyen tarafı demektir. Ayrıca Allah’ın isimlerinden biridir. Bâtın kelimesi Kur’anda değişik anlamlarda kullanılmıştır. Allah’ın...