Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

Latest articles

DİN ŞURASI

DİN ŞURASI

Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ: Çok teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Bugün gerçekten hepimizin geleceği gözümüzün önüne konuldu. Belki bu yüzden biraz da duygusallaştık. Bir, iki söz söyleme ihtiyacı hissettim ben de izin verirseniz...

Ârif Rivegerî (k.s.)

Ârif Rivegerî (k.s.)

Altınoluk Dergisi, 1992 – Subat, Sayı: 072, Sayfa: 029 HİLYE-İ RÎVEGERÎ Orta boylu, ayyüzlü, iri gözlü idi. Kaşları hilal gibi inceydi. Teninin rengi, beyaz ve kırmızı karışımı; gül kurusunu andırırdı. Vücudunun hoş ve latif bir kokusu vardı...

Kur’ânî Tasavvuf

Kur’ânî Tasavvuf

Altınoluk Dergisi, 1998 – Agustos, Sayı: 150, Sayfa: 007 Bazılarınca iyi niyetli bir biçimde dînî hayatı bid’at, hurâfe ve İsrâiliyyat’tan temizlemek olarak görülen; bazılarınca Hz. Peygamber ve sünneti devre dışı bırakacak bir...

Emir Külâl – Kuddise Sirruh

Emir Külâl – Kuddise Sirruh

Altınoluk Dergisi, 1992 – Haziran, Sayı: 076, Sayfa: 033 HİLYE-İ EMİR KÜLÂL Boyu uzun, kolları geniş ve uzunca idi. Kaşları çatık, gözleri keskindi. Esmer tenliydi. Sakalının beyazı azdı. Tevazu ehli ve yumuşak başlı idi. İtiraz ve inad nedir...

Gençlikteki İbadetsiz Günlerime Acıyorum

Gençlikteki İbadetsiz Günlerime Acıyorum

Altınoluk Dergisi, 1990 – Subat, Sayı: 048, Sayfa: 035 Adı Ahmed bin Muhammed, künyesi Ebu’l-Abbas, nisbesi Et-Tusî, şöhreti İbn Mesrük. Aslen Tus şehrinden, orada yetişti. Bağdat’ta yaşadı. Haris Muhasibi, Seriyy esSakatî ve...

Bâtın ve Bâtın İlmi

Bâtın ve Bâtın İlmi

Altınoluk Dergisi, 1989 – Haziran, Sayı: 040, Sayfa: 030 Bâtın; bir şeyin içi gözle görülmeyen tarafı demektir. Ayrıca Allah’ın isimlerinden biridir. Bâtın kelimesi Kur’anda değişik anlamlarda kullanılmıştır. Allah’ın...