Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

Latest articles

Allah’a Giden En Sağlam Yol

Allah’a Giden En Sağlam Yol

Altınoluk Dergisi, 1990 – Mart, Sayı: 049, Sayfa: 030 Ebu Ali Cüzcanî Adı Hosan bin Ali, lakabı Ebû Ali, künyesi Cüzcanî. Horasan diyarından yetişen safîlerin büyüklerinden. Hakim Tirmizî’nin müridi Muhammed bin Fazi el-Belhi’nin...

Muhammed Zahid – Kuddise Sirruh

Muhammed Zahid – Kuddise Sirruh

Altınoluk Dergisi, 1992 – Kasim, Sayı: 081, Sayfa: 032 Kısa Çizgilerle Hayatı: Nakşbendiyye’nin Ubeydullah Ahrar’dan İmam-ı Rabbani’ye kadar olan dönemdeki adı“Ahrariyye.” Ubeydullah Ahrar’dan emaneti alan...

Ebû Hâşim Sûfi

Ebû Hâşim Sûfi

Altınoluk Dergisi, 1986 – Haziran, Sayı: 004, Sayfa: 023 Adı Osman bin Şüreyk, künyesi Ebû Haşim, nisbesi el-Küfî,şöhreti es-Süfî’dir. Bağdadlı olduğunu söyleyen rivayetler varsa da, aslen Küfe’lidir. Bu yüzden el-Küfî diye...

Gençlikteki İbadetsiz Günlerime Acıyorum

Gençlikteki İbadetsiz Günlerime Acıyorum

Altınoluk Dergisi, 1990 – Subat, Sayı: 048, Sayfa: 035 Adı Ahmed bin Muhammed, künyesi Ebu’l-Abbas, nisbesi Et-Tusî, şöhreti İbn Mesrük. Aslen Tus şehrinden, orada yetişti. Bağdat’ta yaşadı. Haris Muhasibi, Seriyy esSakatî ve...

Emir Külâl – Kuddise Sirruh

Emir Külâl – Kuddise Sirruh

Altınoluk Dergisi, 1992 – Haziran, Sayı: 076, Sayfa: 033 HİLYE-İ EMİR KÜLÂL Boyu uzun, kolları geniş ve uzunca idi. Kaşları çatık, gözleri keskindi. Esmer tenliydi. Sakalının beyazı azdı. Tevazu ehli ve yumuşak başlı idi. İtiraz ve inad nedir...

Ârif Rivegerî (k.s.)

Ârif Rivegerî (k.s.)

Altınoluk Dergisi, 1992 – Subat, Sayı: 072, Sayfa: 029 HİLYE-İ RÎVEGERÎ Orta boylu, ayyüzlü, iri gözlü idi. Kaşları hilal gibi inceydi. Teninin rengi, beyaz ve kırmızı karışımı; gül kurusunu andırırdı. Vücudunun hoş ve latif bir kokusu vardı...

Muhammed Ma’sum es-Serhindî – Kuddise Sirruh

Muhammed Ma’sum es-Serhindî – Kuddise Sirruh

Altınoluk Dergisi, 1993 – Mart, Sayı: 085, Sayfa: 032 Uzun boylu, buğday benizli, gökçek yüzlüydü. Gözünün beyazında bir miktar kırmızılık vardı. Havf ve haşyeti galip, daimi huzura malik bir gönül sultanıydı. Asıl adı Muhammed’di...