Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

Latest articles

KONEVÎNİN RÜYÂ ANLAYIŞI

KONEVÎNİN RÜYÂ ANLAYIŞI

Rüyâ; yorumlanma, esbâb-ı ilimden olma, ya da olmama bakımından sûfîlerden filozoflara ve ilim adamlarına kadar pek çok kimsenin dikkatini çekmiştir. Rüyâ, Kur’an ve sünnette geçen, dînî nasslarda yorumuyla ilgili açılımlar getirilen bir husustur...

Mevlânâ Düşüncesinde İnsanın Değeri

Mevlânâ Düşüncesinde İnsanın Değeri

Altınoluk Dergisi, 2004 – Ocak, Sayı: 215, Sayfa: 006 Kâinâtın gözde varlığıdır insan. Mevlânâ’nın düşünce sisteminde tevhidin ve esmâ-i ilâhiyyenin tam anlamıyla makes bulduğu varlık odur. Bu yüzden Mevlânâ, Mesnevî’sinde de diğer eserlerinde...

Tüketim Çılgınlığı: İsraf

Tüketim Çılgınlığı: İsraf

Altınoluk Dergisi, 1999 – Subat, Sayı: 156, Sayfa: 005 İsraf itidâli aşmak, mâkul sınırı zorlamak, ortayoldan ayrılmak anlamına bir Kur’an kavramıdır. Genellikle yeme, içme giyim, kuşam gibi tüketim alanlarında olur. Bugün buna boş...

PEYGAMBERİMİZ ve MERHAMET EĞİTİMİ

PEYGAMBERİMİZ ve MERHAMET EĞİTİMİ

SELÎM KALBİN ÖZELLİKLERİ Gönül ehli duygusal zekâsı ve kalbî hassâsiyeti yüksek ve duyarlı insandır. Çünkü kalb dış etkilere açıktır. Evirilip çevrilmesi kolaydır. Gönül insanları kalbin âfetlerini bilen ve bu âfetten gönüllerini koruyabilenlerdir...

Mutmain Kalb

Mutmain Kalb

Altınoluk Dergisi, 2004 – Subat, Sayı: 216, Sayfa: 006 Mutmain kalb veya itminana ermiş bir nefis, Türkçe’de “gönül bütünlüğü” ya da “kalb doygunluğu” diye ifade edilebilen teslimiyetin Kur’anî ifadesidir. İtmi’nân ve mutmain kelimeleri...

ŞEFKAT VE MERHAMET PEYGAMBERİ

ŞEFKAT VE MERHAMET PEYGAMBERİ

Kur’an’da 114 yerde tekrarlanan besmelede Allah’ın sürekli vurgu yapılan iki ismi vardır: Rahmân ve Rahîm. Varlık var oluşunu Rahmân’ın eseri olan rahmet ve merhamete borçlu olduğu gibi devamını da O’nun şefkatine borçludur. Kâinatın düzeni sevgiye...

Kabz ve Bast

Kabz ve Bast

Altınoluk Dergisi, 1997 – Haziran, Sayı: 136, Sayfa: 033 Kabz ve bast; “tutulma ve açılma” anlamına gelen; “havf ve recâ”nin üstünde, “heybet ve üns”ün altında yer alan iki mânevî hâldir. Bu yüzden kabz ve...

Tasavvuf ve Kalb

Tasavvuf ve Kalb

Altınoluk Dergisi, 1994 – Ekim, Sayı: 104, Sayfa: 031 Kalp, bir şeyin merkezi, ve özü anlamına gelen bir Kur’an kavramı. Lugatte birşeyi tersyüz etmek, değiştirmek veya değişkenlik anlamlarına gelir. Kuran’da ise genelde idrak ve...

Tefekkür ve Tezekkür

Tefekkür ve Tezekkür

Altınoluk Dergisi, 1998 – Subat, Sayı: 144, Sayfa: 005 Kur’an, insanları Allah’ın kâinat kitabındaki âyetleriyle Kelâm-ı Kadîm’indeki âyetleri ibretle ve basîretle düşünmeğe çağırıyor. Kur’an bu çağrısında tedebbür...

İnfak Duyarlılığı

İnfak Duyarlılığı

Altınoluk Dergisi, 2000 – Aralik, Sayı: 178, Sayfa: 009 İnsanoğlunun dünya nimetlerine karşı zaaf ve tutkusu fıtrîdir. Hammaddesi toprak olan insan toprağın suya olan iştiyakı gibi dünya nimetlerine iştiyak duymakta, onu yutmakta ve...