Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

Latest articles

İnsân-ı Kâmil

İnsân-ı Kâmil

Altınoluk Dergisi, 1996 – Temmuz, Sayı: 125, Sayfa: 031 “İnsan-ı kamil” kavramının tasavvufta, lügat anlamından farklı ve kapsamlı bir manası vardır. İnsanın Allah’ın yeryüzünde halifesi olrnası itibariyle, O’nun bütün...

300 SORUDA TASAVVUFİ HAYAT

Tasavvuf; İslâmî hayâtı rûhânî ve rabbânî bir biçimde yaşama yolu, tezkiye ile ihsâna erme san’atıdır. Tasavvuf, adıyla olmasa bile muhtevâsı ve kavramlarıyla Kur’an’da var olan bir ilim, Allah Rasûlü’nün hayâtında var olan bir hâl ve kurumdur...

Tasavvuf ve Tevhîd

Tasavvuf ve Tevhîd

Altınoluk Dergisi, 2007 – Temmuz, Sayı: 257, Sayfa: 006 Tasavvuf gerek kulu kul eden ahlâkî erdemlere ve güzel huylara ermeyi sağlayan boyutuyla (tahalluk); gerekse kulu Hakk ile buluşturan insan, varlık ve Allah çizgisinde varlıkta birliği...

Ashab-ı Suffe

Ashab-ı Suffe

Altınoluk Dergisi, 2001 – Agustos, Sayı: 186, Sayfa: 005 Örnek nesil, örnek insan Hz. Peygamber’in gergef gergef işlediği ve kendi modeline göre dokuduğu güzellik kumaşıdır. O’nun nazarının değdiği ve dîdelerinin kendisini gördüğü...

Mutmain Kalb

Mutmain Kalb

Altınoluk Dergisi, 2004 – Subat, Sayı: 216, Sayfa: 006 Mutmain kalb veya itminana ermiş bir nefis, Türkçe’de “gönül bütünlüğü” ya da “kalb doygunluğu” diye ifade edilebilen teslimiyetin Kur’anî ifadesidir. İtmi’nân ve mutmain kelimeleri...

KONEVÎNİN RÜYÂ ANLAYIŞI

KONEVÎNİN RÜYÂ ANLAYIŞI

Rüyâ; yorumlanma, esbâb-ı ilimden olma, ya da olmama bakımından sûfîlerden filozoflara ve ilim adamlarına kadar pek çok kimsenin dikkatini çekmiştir. Rüyâ, Kur’an ve sünnette geçen, dînî nasslarda yorumuyla ilgili açılımlar getirilen bir husustur...

İnfak Duyarlılığı

İnfak Duyarlılığı

Altınoluk Dergisi, 2000 – Aralik, Sayı: 178, Sayfa: 009 İnsanoğlunun dünya nimetlerine karşı zaaf ve tutkusu fıtrîdir. Hammaddesi toprak olan insan toprağın suya olan iştiyakı gibi dünya nimetlerine iştiyak duymakta, onu yutmakta ve...

PEYGAMBERİMİZ ve MERHAMET EĞİTİMİ

PEYGAMBERİMİZ ve MERHAMET EĞİTİMİ

SELÎM KALBİN ÖZELLİKLERİ Gönül ehli duygusal zekâsı ve kalbî hassâsiyeti yüksek ve duyarlı insandır. Çünkü kalb dış etkilere açıktır. Evirilip çevrilmesi kolaydır. Gönül insanları kalbin âfetlerini bilen ve bu âfetten gönüllerini koruyabilenlerdir...

Seher Sırrı

Seher Sırrı

Altınoluk Dergisi, 2002 – Mart, Sayı: 193, Sayfa: 013 Derviş Yunus der ki, dünya yalandır, Güvenme malına, malın talandır, Seherde âşıka uyku haramdır, Uyuma der bana; Sultân-ı enbiyâ, Hiç yatma der sana; Sultân-ı enbiyâ Sûfîlere göre uyku...

Mevlânâ Düşüncesinde İnsanın Değeri

Mevlânâ Düşüncesinde İnsanın Değeri

Altınoluk Dergisi, 2004 – Ocak, Sayı: 215, Sayfa: 006 Kâinâtın gözde varlığıdır insan. Mevlânâ’nın düşünce sisteminde tevhidin ve esmâ-i ilâhiyyenin tam anlamıyla makes bulduğu varlık odur. Bu yüzden Mevlânâ, Mesnevî’sinde de diğer eserlerinde...